Driftinformation

Här hittar du information om Swish tjänst. Se planerade underhållsarbeten och störningar som påverkar Swish funktion.

Aktuell driftinformation

Driftstörning och driftstopp

Med driftstörning avses problem med Swish hos en eller flera banker som påverkar möjligheten att swisha  till och från den bankens kunder.

Med driftstopp avses problem med Swish som medför att inga betalningar kan skickas eller tas emot via Swish i aktuell tjänst.

Privat

När du skickar eller tar emot pengar med Swish mellan privatpersoner.

Företag

För företag, föreningar och organisationer som har avtal om Swish för företag med sin bank. För privatpersoner innebär det betalningar till företag, föreningar och organisationer där man skriver in Swish-nummer och belopp manuellt.

Handel

För mottagare som har avtal om Swish handel. Gäller betalningar som genomförs i webbutiker eller app genom att man skriver in sitt nummer för att sedan öppna appen där handlarens information och belopp att betala finns förifyllt.

Full drift

Driftstörning

Driftstopp

Planerat underhåll

Senaste händelserna

2018-11-13, 22:15 - 2018-11-14, 04:00

Privat

Problem med Swish i en bank

Just nu pågår ett planerat underhåll hos Länsförsäkringar. Deras kunder kan uppleva problem med att betala eller att ta emot betalningar.

Planerat underhåll 

2018-11-20, 06:00 - 2018-11-20, 06:30

Planerat underhåll hos en bank

SEB's kunder kan uppleva problem med att betala eller att ta emot betalningar.

2018-11-18, 02:00 - 2018-11-18, 08:00

Planerat underhåll hos en bank

Nordea's kunder kan uppleva problem med att betala eller att ta emot betalningar.

2018-11-18, 02:00 - 2018-11-18, 09:00

Planerat underhåll hos en bank

SEB's kunder kan uppleva problem med att betala eller att ta emot betalningar.

Ta del av aktuell driftinformation