Support Betalning

Är det möjligt att göra återbetalningar?

Är det möjligt att göra återbetalningar?

Ja, det är möjligt att återbetala hela eller delar av en tidigare genomförd Swish-betalning. Vid återbetalningen kommer det bland annat kontrolleras att

  • det finns en ursprunglig Swish-betalning
  • det ursprungliga beloppet inte överskrids
  • att betalaren, som ska få tillbaka pengarna, fortfarande har samma mobilnummer anslutet till Swish som vid den ursprungliga betalningen
  • att det inte har gått mer är 12 månader sedan den ursprungliga betalningen gjordes

Du kan göra återbetalningar via Swish API. Några banker kommer även att erbjuda funktionen i sina olika bankkanaler.