Support Betalning

Är mottagarnamnet som visas när jag ska skriva under alltid samma som namnet på företaget, föreningen eller organisationen som jag ska skicka pengar till?

Är mottagarnamnet som visas när jag ska skriva under alltid samma som namnet på företaget, föreningen eller organisationen som jag ska skicka pengar till?

Mottagarnamnet är det juridiska namn som har lämnats till banken. Ibland skiljer sig det juridiska namnet åt från det namn som företaget, föreningen eller organisationen valt att kommunicera utåt – men det är fortfarande samma mottagare.