Support Swisha till företag, föreningar och organisationer

Får jag ett kvitto när jag betalar till ett företag, en förening eller en organisation?

Får jag ett kvitto när jag betalar till ett företag, en förening eller en organisation?

Nej, men du får alltid en bekräftelse på att betalningen är genomförd. Det är företaget, föreningen eller organisationen som har möjlighet att ge dig ett kvitto på ditt köp.