Support Skicka och ta emot pengar

Får jag ett kvitto när jag gör en Swish-betalning?

Får jag ett kvitto när jag gör en Swish-betalning?

Nej, det får du inte, men du får alltid en bekräftelse på att betalningen är genomförd.