Support Skicka och ta emot pengar

Fungerar Swish utan att jag har data-nätverk?

Fungerar Swish utan att jag har data-nätverk?

Nej, Swish kräver nätverksuppkoppling.