Support Swish-appen

Har funktionen att skicka sms från appen försvunnit?

Har funktionen att skicka sms från appen försvunnit?

Ja. Eftersom funktionen som lät oss skicka sms från Swish-appen fyllde samma funktion som appens notiser har vi valt att ta bort den.