Support Swish-appen

Har “historik” och “ny betalning” försvunnit ur händelselistan?

Har “historik” och “ny betalning” försvunnit ur händelselistan?

Nej. Genom att dra fingret från höger till vänster på händelsen eller klicka på den så kommer alternativen fram.

Fler frågor gällande Swish-appen

Har funktionen att skicka sms från appen försvunnit?