Support Betalning

Hur betalar jag till företag, föreningar och organisationer?

Hur betalar jag till företag, föreningar och organisationer?

Varje företag, förening och organisation har ett eget Swish-nummer. Du swishar betalningen genom att ange Swish-nummer, belopp och valfritt meddelande direkt i Swish-appen. Precis som när du swishar till en privatperson.