Support Säkerhet

Hur hanterar Swish kundernas personliga information?

Hur hanterar Swish kundernas personliga information?

Det är respektive bank som hanterar all information om kunden. Bankerna överlåter eller säljer aldrig sin information om kunderna. Du kan läsa mer om Swish policy för hantering av personuppgifter här