Support Betalning

Hur mycket pengar kan kunden betala?

Hur mycket pengar kan kunden betala?

Bankerna och privatpersoner kan ha olika beloppsgränser beroende på vad varje bank har bestämt. Dock max 150 000 kronor.