Support Swish nummer

How does the Swish number look like?

How does the Swish number look like?

Ett Swish-nummer ser  ut som ett mobilnummer och bestå av 10 siffror med prefix 123. Till exempel 123-111 11 11. Insamlingsorganisationer som har ett 90-konto kan välja att använda numret som sitt Swish-nummer. Numret inleds då med prefixet 123 – 90X XX XX.