Support QR

Hur skapar vi Swish QR-koder?

Hur skapar vi Swish QR-koder?

  1. Om ni vill skapa en eller flera enstaka koder kan ni göra det på sidan getswish.se/qr. Där finns en generator i vilken ni anger vilken information ni vill ska finnas i koden. Den skapade koden sparar ni ner på er dator för vidare användning. Ni kan också välja att infoga koden i någon av de Swish-posters som finns på sidan.
  2. Om ni vill skapa många koder rekommenderar vi att ni anropar generatorn. Då anger ni vilken information som ska finnas i koden och i vilket format ni vill att ni ska levereras i. Hur ni anropar generatorn beskrivs i dokumentet “Guide Swish code design specifications” som ni hittar på getswish.se/qr
  3. Om ni redan använder av QR-koder kan ni anpassa era befintliga koder för Swish – hur ni gör det beskrivs i dokumentet “Guide Swish code design specifications” som ni hittar på getswish.se/qr