Support QR

Hur skapar vi Swish QR-koder?

Hur skapar vi Swish QR-koder?

  1. Om du vill skapa en eller flera enstaka QR-koder kan du göra det på sidan getswish.se/qr. Där finns en generator i vilken du anger den information du vill ska finnas i koden. Den genererade QR-koden kan du sedan ladda ner till din mobil eller dator, eller ladda ner den inbäddad i någon av de posters du hittar nedanför.
  2. Om ni vill skapa många koder rekommenderar vi att ni anropar generatorn. Då anger ni vilken information som ska finnas i koden och i vilket format ni vill att den ska levereras i. Hur ni anropar generatorn beskrivs i dokumentet “Guide Swish code design specifications”.
  3. Om ni redan använder er av QR-koder kan ni anpassa era befintliga koder för Swish – hur ni gör det beskrivs i dokumentet “Guide Swish code design specifications”.
  4. Glöm inte att du också kan beställa material till ditt företag från vår webbshop!