Support Problem

Jag har Android eller Windows, måste jag också återaktivera Swish i samband med uppdatering?

Jag har Android eller Windows, måste jag också återaktivera Swish i samband med uppdatering?

Nej, det gäller bara iOS-användare. Anledningen till uppdateringen är ett byte av teknisk leverantör för Swish och för Android respektive Windows sker detta automatiskt utan att du behöver återaktivera appen.