Support Problem

Jag har en iPhone-företagstelefon, varför kan jag inte komma åt kontaktlistan i Swish?

Jag har en iPhone-företagstelefon, varför kan jag inte komma åt kontaktlistan i Swish?

I och med GDPR har Apple infört en ny policy för iOS 11.3 som gäller appars åtkomst till kontakter. Det här kan göra att du som har företagstelefon inte längre kommer åt dina kontakter i Swish-appen. Anledningen är att ditt företag administrerar sina företagstelefoner centralt via ett så kallat Mobile Device Management (MDM-system). Om Swish-appen inte har godkänts av ditt företag eller om den inte finns med i det interna MDM-systemet påverkar det åtkomsten av datan. För att lösa detta behöver du höra av dig till din IT-avdelning, eftersom vi på Getswish tyvärr inte har möjlighet att hjälpa dig.