Support Problem

Jag har skickat pengar men de kom inte fram?

Jag har skickat pengar men de kom inte fram?

1. Kontrollera ditt bankkonto så att pengarna verkligen dragits.
2. Kontrollera att mottagaren har det mobilnummer som du skickade betalningen till.
3. Kontakta din bank.