Support Skicka och ta emot pengar

Jag vill ångra betalningen, hur gör jag?

Jag vill ångra betalningen, hur gör jag?

Betalningen går ej att ångra. Kontakta mottagaren om betalningen blivit felaktig och i andra hand din bank.