Support Favoriter

Kan jag ändra i informationen eller i ordningen på mina favoriter?

Kan jag ändra i informationen eller i ordningen på mina favoriter?

Ja, gå in i favoritlistan via huvudmenyn, där kan du gå in på varje favorit för att ändra information som namn eller nummer. I listan kan du även markera en favorit genom att hålla den nedtryckt och sedan dra den upp eller ner för att att ändra ordningen på favoriterna.