Support Ansluta

Kan jag använda Swish för handel i min fysiska butik?

Kan jag använda Swish för handel i min fysiska butik?

Swish för handel är anpassat för e- och m-handel men det finns inga begränsningar för att den kan användas även i fysisk butik.