Support QR

Vad är en Swish QR-kod?

Vad är en Swish QR-kod?

Det är en två-dimensionell streckkod som läses av med hjälp av den inbyggda QR-skannern i Swish-appen.