Support QR

Vad är fördelen för oss som företagskund?

Vad är fördelen för oss som företagskund?

Genom att använda Swish QR-koder underlättar ni för er kund att betala till er via Swish. Vilken information ni väljer att lägga in i Swish QR-koden beror på hur, när och var ni ska använda den för att få betalt. I vissa situationer kanske det räcker med ert Swish-nummer, i andra kan ni även inkludera belopp och betalningsmeddelande/referens. Ni kan också välja om era kunder ska kunna ändra på beloppet och/eller fältet för betalningsmeddelande. Vill ni vara säkra på att betalningen ska innehålla korrekt belopp och referens kan ni låsa de fälten för ändring.