Support Skicka och ta emot pengar

Vad händer med min transaktion om mitt nätverk bryts?

Vad händer med min transaktion om mitt nätverk bryts?

Det beror på i vilket läge nätverkskopplingen bröts. Kontrollera statusen på betalningen i din Swish-app under händelser.