Support Skicka och ta emot pengar

Vad händer om jag skickar pengar till någon som inte har Swish?

Vad händer om jag skickar pengar till någon som inte har Swish?

Det går inte att swisha någon som inte har Swish! Knappar du in ett nummer som inte är anslutet till Swish får du ett meddelande om att betalningen inte kan genomföras.