Support Problem

Vad händer om mitt nätverk bryts medan jag swishar?

Vad händer om mitt nätverk bryts medan jag swishar?

Det beror på när under transaktionen som nätverkskopplingen bryts. Du kan själv se om betalningen skickades genom att gå in på ”Betalningar” i appen eller kontrollera kontohistoriken för ditt bankkonto.