Support Inställningar

Varför begär Swish-appen åtkomst till min kamera?

Varför begär Swish-appen åtkomst till min kamera?

Appen behöver åtkomst till din kamera för att du ska kunna skanna QR-koder.