Support Problem

Varför kan jag inte komma åt min telefons kontaktlista i Swish för min företagsmobil (iPhone)?

Varför kan jag inte komma åt min telefons kontaktlista i Swish för min företagsmobil (iPhone)?

I en uppdatering för iOS 11.3 på grund av GDPR har Apple infört en ny policy kring appars åtkomst till kontakter i iPhone. För dig med företagsmobil kan det göra så att du nekas åtkomst till kontakter från Swish-appen. Anledningen är ditt företag låter företagsmobiler administreras centralt via MDM-system (Mobile Device Management). Det innebär att appar som inte godkänts av administratören eller ingår i utbudet av tillgängliga appar i det interna MDM-systemet inte längre har tillåtelse att komma åt denna data. För att lösa problemet, kontakta din organisations IT-avdelning. Getswish har ingen möjlighet att lösa detta problem direkt i Swish-appen.