Support Problem

Varför kan jag inte komma åt kontaktlistan i Swish med min företagsmobil (iPhone)?

Varför kan jag inte komma åt kontaktlistan i Swish med min företagsmobil (iPhone)?

I iOS 11.3 har Apple infört en ny policy kring appars åtkomst till kontakter på grund av GDPR. Det kan göra att du med företagsmobil nekas åtkomst till kontakter i Swish-appen. Anledningen är att ditt företag administrerar mobiler centralt via MDM-system (Mobile Device Management). Det innebär att appar som inte godkänts av administratören, eller ingår i utbudet av tillgängliga appar i det interna MDM-systemet, inte längre har tillåtelse att komma åt denna data. För att lösa problemet, kontakta din organisations IT-avdelning. Getswish har tyvärr ingen möjlighet att lösa problemet.

Fler frågor gällande Problem