Support Swish API

Vilka tekniska krav ställs på mig som handlare?

Vilka tekniska krav ställs på mig som handlare?

Swish API bygger på standardiserade tekniker för e-handel: REST-API, digitala certifikat och TLS. Inga speciella produkter krävs.