Support Swish API

Vilka testverktyg finns det?

Vilka testverktyg finns det?

Vårt testverktyg består av:

  • Merchant Swish Simulator – En serverapplikation som simulerar en handlares interaktion med Swish API. Den kan svara på anropen till Swish API och returnera korrekt formaterade returmeddelanden samt felmeddelanden.
  • Testcertifikat – Klientcertifikat och Swish API servercertifikat för test.

På developer.getswish.se/manuals/ kan du ladda ner en guide för testverktyget samt de två testcertifikat som du behöver.