Partners

Nedan ser du en lista över företag som kan erbjuda hjälp med att implementera Swish som betalsätt.

E- och M-handel

Här hittar du partners som erbjuder färdiga plattformar för e- och m-handel.

QR-koder på dokument

Här hittar du företag som hjälper dig att komma igång med Swish QR-kod på faktura eller andra dokument.

Betalväxel (PSP)

Här hittar du partners som erbjuder betalväxlar (Payment Service Providers).

Tekniska leverantörer

Den enklaste lösningen när du vill använda tjänsten Swish Handel. Genom att använda någon av våra tekniska leverantörer slipper du hantering av certifikat och integrering. Det enda du behöver är ett avtal med din bank för Swish Handel. Läs mer om tekniska leverantörer här.

Kassasystem (ECR)

Här hittar du partners som erbjuder kassasystem med Swish.

Integratörer

Här hittar du partners som erbjuder olika typer av integrationer med Swish i kassasystem, CRM, ERP, färdiga plugins etc.

Medlemsplattformar

Här hittar du partners som erbjuder olika typer av medlemsplattformar, exempelvis hantering av medlemskap hos träningsklubbar.