Kom igång

Insamlingsorganisationer

På den här sidan hittar du alla insamlingsorganisationer som är anslutna till Swish och deras Swish-nummer. Alla organisationer som har 90-konto och tar emot betalningar via Swish kan anmäla sig för att läggas till i listan.

Välgörenhet

A

A World of Friends
123 901 23 29
www.aworldoffriends.se

Abrigo Rainha Silvia
123 904 04 52
www.abrigo.se

Action Aid
123 900 08 37
www.actionaid.se

Afrikagrupperna
123 900 33 77
www.afrikagrupperna.se

Akademiska Sjukhusets Barnfond
123 900 06 70
www.akademiskasbarnfond.se

ALEF, Adult Learning & Empowerment Fund
123 900 21 71
www.alef.org

Amnesty International, svenska sektionen
123 900 07 20
www.amnesty.se

Assyrier Utan Gränser
123 900 12 15
www.assyrierutangranser.se

Autism- och Aspergerförbundet
123 900 15 79
www.autism.se

B

Barncancerfonden
123 902 09 00
www.barncancerfonden.se

Barncancerfonden Mellansverige
123 900 01 00
www.barncancerfonden.se/mellansverige

Barncancerfonden Norra
123 903 08 00
www.barncancerfonden.se/norra

Barncancerfonden Stockholm Gotland
123 900 29 08
www.barncancerfonden.se/stockholm

Barncancerfonden Västra
123 900 66 02
www.barncancerfonden.se/vastra

Barncancerfonden Östra
123 900 70 71
www.barncancerfonden.se/ostra

Barndiabetesfonden
123 900 05 97
www.barndiabetesfonden.se

Barnens RäddningsArk
123 901 11 15
www.barnensraddningsark.com

Barnmissionen
123 901 08 02
www.barnmissionen.se

Bllf Sweden
123 900 42 84
www.bllf.se

BRIS
123 901 50 41
www.bris.se

Brottsofferjouren
123 900 34 43
www.boj.se

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
123 900 59 19
www.bro.se

 

 

C

Cancerfonden
123 901 95 14
www.cancerfonden.se

Cancer- och Allergifonden
123 900 36 09
www.cancerochallergifonden.se

Cancerhjälpen
123 900 43 75
www.cancerhjalpen.se

CancerRehabFonden
123 900 20 64
www.cancerrehabfonden.se

Civil Rights Defenders
123 900 12 98
www.civilrightsdefenders.org

Clowner utan Gränser
123 900 02 09
www.skratt.nu

 

D

Diabetesfonden

123 900 9010

www.diabetes.se/diabetesfonden

Diakonia

123 903 30 44
www.diakonia.se

Djurens rätt
123 901 08 77
www.djurensratt.se

Djurskyddet Sverige
123 900 10 66
www.djurskyddet.se 

E

ECPAT
1239034349
www.ecpat.se

EFS
123 900 99 03
www.efs.nu

Evangeliska Frikyrkan
123 900 40 37
www.efk.se

 

F

Fn-Fonden
123 900 07 95
www.fn.se

Framtidsjorden
123 900 21 89
www.framtidsjorden.se

Frälsningsarmén
123 900 48 05
www.fralsningsarmen.se

FVBU, Föreningen för Vård och Fostran av barn och ungdom
123 900 41 36
www.fvbu.se

Föreningen Framtidsjorden
123 900 21 89
www.framtidsjorden.se

Föreningen för missionsflyg
123 900 89 13
www.maf.se

Föreningen Palmeras Vänner
123 901 19 17
www.palmerasvanner.se

Föreningen Stockholms Katthem
123 900 17 93
www.katthemmet.nu

Föräldralösa Barn
123 900 98 95
www.foraldralosabarn.se

G

Gideoniterna
123 900 90 85
www.gideoniterna.se

H

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
123 900 50 75
www.hjarnkraft.se

Hjärtebarnsförbundet
123 900 58 77
www.hjartebarnsfonden.org

Hjärt-Lungfonden
123 90 91 92 7
www.hjart-lungfonden.se

Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
123 900 25 36
www.hoppetsstjarna.se

 

I

I Aid Africa
123 900 23 20
www.iaidafrica.eu

Individuell Människohjälp
123 900 70 63
www.manniskohjalp.se

Insamling Zambias barn
123 900 00 35
www.zambiasbarn.com

Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
123 901 13 05
www.barnsamariten.se

Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen
123 900 92 83
www.erikshjalpen.se

Insamlingsstiftelsen Gatubarn
123 900 40 11
www.stiftelsengatubarn.se

Insamlingsstiftelsen Indian Children – Birgitta Ekmans fond för barn i Indien
123 900 18 35
123 900 18 43
www.indianchildren.org

Insamlingsstiftelsen Polstjärna
Framtida insamlingar: 123 900 24 11
Drift: 123 900 32 78
www.polstjarna.se

Insamlingsstiftelsen Skiers Left – Mikaelas minne
123 900 38 31
www.skiersleft.com

Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
123 900 36 66
www.gustavwhitefield.com

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
123 900 16 29
www.wateraid.se

 

K

Kvinna till Kvinna
123 901 80 03
www.kvinnatillkvinna.se

Kvinnor och Hälsa
123 900 15 20
www.kvinnorochhalsa.com

L

Latinamerikagrupperna
123 901 01 74
www.latinamerikagrupperna.se

Ljus i Öster
123 900 36 25
www.ljusioster.se

LP-Verksamhetens Insamlingsstiftelse
123 901 69 65
www.lp-verksamheten.se

Läkarmissionen
123 900 02 17
www.lakarmissionen.se

Läkare i Världen
123 900 10 90
www.lakareivarlden.org

Läkare utan gränser
123 900 60 32
www.lakareutangranser.se

 

M

Majblommans Riksförbund
123 901 90 76
www.majblomman.se

Min Stora Dag
123 900 51 33
www.minstoradag.org

Mind
123 900 85 33
www.mind.se

Mission Possible Sweden
123 901 15 45
www.mp.org

N

National Geographic
123 900 43 59
www.nationalgeographic.org

Naturarvet
123 901 11 72
www.naturarvet.se

Neuroförbundet
123 901 00 75
www.neuroforbundet.se

Nyckelfonden
123 900 29 81
www.nyckelfonden.se

 

O

Operation Smile

123 900 22 21

www.operationsmile.se

 

Oxfam Sverige
123 900 37 24
www.oxfam.se

 

P

Palestinagrupperna i Sverige
123 901 15 78
www.palestinagrupperna.se

Pingst-Fria församlingar i samverkan
123 900 05 06
www.pingst.se

Psoriasisförbundet
123-900 06 62
www.psoriasisforbundet.se

Psykiatrifonden
123 900 75 01
www.psykiatrifonden.se

 

R

Radiohjälpen
123 901 95 06
123 900 31 79
www.svt.se/radiohjalpen

RFSU Insamlingsstiftelse
123 900 39 06
www.rfsuinsamling.se

Riksförbundet FUB
123 900 80 38
www.fub.se

Ronald McDonald Barnfond
123 900 70 22
www.rmdbarnfond.se

Rädda Barnen
123 902 00 33
www.raddabarnen.se

Röda Korset
123 555 77 64
www.redcross.se

 

S

SAM Hjälp
123 900 34 19
www.samhjalp.se

Save the Orangutan
123 607 13 02
www.savetheorangutan.se

 

Schizofreniförbundet
123 900 72 79
www.schizofreniforbundet.se

Sigvard och Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård och dyslexi

123 900 54 71

www.bernadottestiftelsen.se

Sjöräddningssällskapet

123 900 50 00
www.ssrs.se

Skåne Stadsmission
123 900 32 52
www.skanestadsmission.se

SOS Barnbyar Sverige
123 900 22 96
www.sos-barnbyar.se

Stiftelsen Friends – elever mot mobbing
123 900 52 73
www.friends.se

Stiftelsen Livets Ord
123 900 16 60
www.livetsord.se

Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond
123 900 79 49
www.parkinsonfonden.se

Stockholms Stadsmission
123 900 35 18
www.stadsmissionen.se

Svalorna Indien Bangladesh
123 901 23 45
www.svalorna.org

Svalorna Latinamerika
123 900 91 27
www.svalorna.se

Svenska Afghanistankommittén
123 900 78 08
www.sak.se

Svenska Celiakiförbundet
123 900 24 60
www.celiaki.se

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
123 901 08 51
www.svenskafreds.se

Svenska kyrkans internationella arbete
123 900 12 23
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Svenska Läkare mot Kärnvapen
123 901 09 01
www.slmk.org

Svenska Skolidrottsförbundet
123 901 12 63
www.skolidrott.se

Sveriges Civilförsvarsförbund
123 900 28 74
www.civil.se

Synskadades Riksförbund
123 900 06 62
www.srf.nu

Sällsynta Diagnoser
123 900 15 61
www.sallsyntadiagnoser.se

T

Tjejzonen
123 900 20 72
www.tjejzonen.se

U

UNICEF Sverige
123 902 00 17
www.unicef.se

Uppsala Stadsmission
123 900 28 25
www.uppsalastadsmission.se

 

V

Vi-skogen
123 900 50 83
www.viskogen.se

Vision for All
123 900 66 10
www.visionforall.org

Västerås stadsmission
123 900 16 03
www.vasterasstadsmission.se

 

W

We effect
123 901 00 18
www.weeffect.se

World Childhood Foundation
123 909 00 36
www.childhood.se

Världsnaturfonden WWF
123 901 97 46
www.wwf.se

Y

Föreningen Yari
1239000324
www.yari.nu

Yennenga Progress
123 900 24 37
www.yennengaprogress.se

 

Z

Zasp
123 900 78 24
www.zasp.se

 

Å

Ågrenska vänskapsföreningen
123 312 97 23
www.agrenska.se