Om Swish

Här hittar du information om Swish - vilka banker som ligger bakom och viktiga milstolpar.

Swish - ett samarbete mellan Sveriges största banker

Arbetet med att utveckla Swish startade som ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker. Tillsammans äger Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna Getswish AB. Idag har flera banker anslutit sig till Swish. Varje bank ansvarar själva för att utforma erbjudanden, villkor och eventuella avgifter för tjänsten till sina kunder. Du hittar mer information om vilka villkor som gäller för din bank på deras hemsida.

Här hittar du alla banker som erbjuder Swish

Swish milstolpar

2012

Swish lanseras

Den 12 december 2012 lanserades Swish som en betaltjänst för betalningar mellan privatpersoner.

2013

Årets mobila betaltjänst

På årets mobilgala vann Swish Guldmobilen för “Årets Mobila Betalning”.

2014

Swish för företag & organisationer

Under sommaren 2014 lanserades Swish för företag och organisationer.

2015

Över 3 miljoner aktiva användare

Två och ett halvt år efter lansering har nu Swish över tre miljoner aktiva användare.

2016

Swish klart för e-handel

Den 18 januari lanserade Swish en ny, specialanpassad version för e-handel och m-handel, för att göra det enklare att handla och ta betalt online.

2017

Swish QR-koder lanseras

Swish förenklar betalningar ytterligare genom att lansera QR-koder för alla användare.

About Swish

Here you will find information about Swish - the banks that created Swish and important milestones in Swish history.

Swish - a cooperation between the largest banks in Sweden

Swish is a cooperation between six of the largest banks in Sweden. Together Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB and Swedbank and Sparbankerna owns Getswish AB. Other banks have since connected to Swish. Each bank is responsible for offers, terms and eventual charges for the service provided to their customers. For information regarding the terms and conditions of Swish, visit your bank’s website.

Here you can find all the banks connected to Swish.

Swish Milestones

2012

Swish is launched

December 12 in 2012 Swish is launched as a payment service for payments between private users.

2013

Mobile Payment of the Year

Swish wins the award as ‘Mobile Payment of the Year’ at the gala for mobiles, ‘Guldmobilen’.

2014

Swish for companies is launched

During the summer of 2014 Swish is launched for companies and organisations.

2015

Over 3 million active users

Two and a half years after launching, Swish has over 3 million active users

2016

Swish for e-commerce is launched

January 18 in 2016, Swish for e-commerce and m-commerce was launched, to make payments online easier for both the company and the customer.

2017

The launch of Swish QR Codes

Swish launches a QR function for all users to make payments even easier and quicker.