Swish ger skjuts åt välgörenhet

20/11 - 2015

– nya insamlingskanalen tilltalar ungdomar, visar ny undersökning

Under året har riksinsamlingen Världens Barn fått in mer än dubbelt så mycket pengar via Swish som via sms. Och det är framför allt de unga som tilltalas av det nya sättet att skicka pengar. I åldersgruppen 18-35 år säger fler än var tredje (34 %) att Swish ökar sannolikheten för att de ska skänka pengar till välgörande ändamål. Det visar en färsk undersökning bland personer som använder Swish.

Den mobila betalningstjänsten Swish, som har drygt 3,5 miljoner användare, har inte bara förändrat hur svenskar skickar och tar emot pengar. I en ny undersökning med drygt tusen personer som använder Swish uppger mer än var fjärde (27 %) att tjänsten ökar sannolikheten för att de ska ge pengar till välgörande ändamål.

Möjligheten att swisha påverkar framför allt unga människors benägenhet att öppna plånboken för välgörenhet. I åldersgruppen 18 till 35 år anser fler än var tredje (34 %) att Swish ökar chansen att de skänker pengar.

 Vi vet att de två främsta anledningarna till att människor använder Swish är att det är enkelt och går snabbt. Vi tror att just dessa faktorer är avgörande för en stor grupp människor när det gäller att gå från tanke till handling, säger Per Ekwall, pressansvarig hos Swish.

Fler – och större – gåvor med Swish till Världens Barn
För riksinsamlingen Världens Barn, som genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 22 humanitära organisationer och som hittills har samlat in över 75 miljoner kronor, har Swish haft stor betydelse.

Vi har fått in mer än dubbelt så mycket pengar via Swish som vi fått via sms under årets insamlingskampanj, så det har verkligen exploderat. Det är en ny insamlingskanal som ger oss möjlighet att nå helt nya målgrupper, exempelvis ungdomar och studenter, som lockas av att man kan skänka valfritt belopp, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn, som är Radiohjälpens största insamlingskampanj.

Samtidigt noterar vi att folk generellt sett skänker högre belopp med Swish jämfört med sms. Vi ser stora möjligheter att kunna öka vårt insamlingsmål till nästa år, säger Evy Jonsson.

Swish i siffror (oktober 2015):
Antal användare: 3,58 miljoner.
I oktober swishades det ca 8,7 miljoner gånger
Swishad summa under månaden: ca 4,6 miljarder kr

Om undersökningen:
Undersökningen omfattar totalt 1065 personer mellan 18 och 70 år, samtliga använder eller har använt Swish. Den genomfördes i september 2015 av undersökningsföretaget Cint/SnabbaSvar på uppdrag av Swish.

 

Per Ekwall, TWL, på uppdrag av GetSwish AB, 0709 68 21 69

Ladda ner