Kom igång

Hur hanterar Swish kundernas personliga information?

Det är respektive bank som hanterar all information om kunden. Bankerna överlåter eller säljer aldrig sin information om kunderna.

Frågor