Swish - en 10 år gammal idé

Idag för exakt tio år sedan samlades nio personer framför en whiteboard i ett rum hos Bankföreningen på Regeringsgatan. På agendan stod ämnet ”Affärsbild: Credit Transfer Remote Person to Person” – något som de flesta idag känner till som Swish. Vår affärsutvecklare, Edvind Nygaard, var en av personerna i rummet.

För tio år sedan, när jag arbetade för Swedbank, samlades jag och mina kollegor ofta tillsammans med representanter från andra banker för att diskutera betalfrågor och hitta synergier. Den 16e april 2009 var en sådan gång.

I ett möte tillsammans med Bankföreningen försökte vi gemensamt lista ut hur vi skulle möta efterfrågan för enklare betalningar i realtid. För att behovet fanns, det visste vi redan. Att föra över pengar mellan privatpersoner och olika banker upplevdes för krångligt och långsamt, och alternativet att alltid släpa med sig kontanter alldeles för osäkert och omodernt. Det behövdes skapas något nytt.

Målet var att privatpersoner skulle kunna betala smidigt och enkelt mellan sina bankkonton med hjälp av mobilen. Och när vi började fundera insåg vi att vi kanske redan hade svaret. Svaret låg i en tidigare bankgemensam lösning som gjorde det möjligt för privatpersoner att ladda på sina kontantkort direkt via banken.

På den tiden hade ungefär 50 % av alla mobiltelefoner kontantkort. För att våra kunder skulle slippa köpa krångliga fysiska värdebevis varje gång de behövde fylla på sitt kontantkort, tog vi – med hjälp av mobiloperatörerna och en tredje part – fram en lösning som gjorde att man kunde betala direkt från bankkontot genom att fylla i mobilnummer, belopp och operatör. Men vad skulle hända om samma system kunde möjliggöra för personer att betala direkt till varandra?

Förslaget diskuterades entusiastiskt och vi beslutade att driva det vidare till bankerna och i olika gemensamma styrgrupper. Och även om det tog drygt tre år innan vi lanserade Swish var vi alla övertygade om att det här kunde bli ett stort steg för betalsverige. Men att vi skulle nå 7 miljoner användare som swishar mer än 1 miljon gånger om dagen år 2019, det hade vi nog inte ens kunnat drömma om.

Även om idén om Swish är sprungen ur bankernas gemensamma utveckling, är det våra användare som drivit tillväxten och utvecklingen. Jag är otroligt stolt över att Swish har Sveriges mest hjälpsamma användare. Utan er feedback hade Swish inte varit något annat än en idé om framtidens mobila betalning på en trist whiteboard på Regeringsgatan.

/Edvind Nygaard, affärsutvecklare

16 april 2019