Kom igång
Kundhistoria

Teskedsorden–swisha för mångfald och tolerans!

Teskedsorden grundades 2006 av Tidningen Vi och är en stiftelse som arbetar främst med barn och ungdomar, för ökad tolerans och respekt människor emellan. Sedan förra året använder Teskedsorden även Swish för att samla in pengar till sitt arbete!

Inspirationen till Teskedsorden kom från författaren Amos Oz bok ”Hur man botar en fanatiker”, en bok som under de tio år som gått sedan starten delats ut till 800 000 gymnasieelever. Stiftelsens uppdrag är att främja positiva attityder och tolerans, och för att göra det riktar stiftelsen sig till skolor, men också till allmänheten. Målsättningen är att tidigt nå barn och ungaför att uppmuntra dem att reflektera kring frågor om tolerans och medmänsklighet.

Lova Wallerö Frostenson är administrativt ansvarig på Teskedsorden och berättar att organisationen tror starkt på att ”kultur, litteratur och berättelser har kraft att skapa både förebilder såväl som förståelse för andra människor”.

Till exempel riktar sig projektet ”Inte en främling” till skolelever i hela Sverige, med fokus på alla tusentals barn och unga som inte känner att de passar in i normen. ”Inte en främling” är en samling personliga berättelser på ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antirasism och rasism. Texterna utmanar normer och fördomar, och Teskedsorden vill genom dem inspirera lärare att använda sig av berättelserna i sin undervisning.

Just nu jobbar stiftelsen med ett projekt som handlar om den aktuella frågan näthat, och ett lärarmaterial för mellanstadiet som handlar om hur man kan jobba förebyggande för att undvika det.

Teskedsorden är en insamlingsstiftelse som samlar in bidrag från såväl privatpersoner som företag och organisationer. På senaste Teskedsdagen, som anordnas varje år, lanserades Swish som nytt sätt att ge ett bidrag. För en mindre organisation som Teskedsorden underlättar Swish på flera sätt, bland annat ”att vi sparar massor av administration, och på så sätt pengar, som kan gå till arbetet istället”. Det underlättar också för alla som vill ge en gåva:

”Det blir ju vansinnigt enkelt att skänka pengar, det känns väldigt positivt och dessutom fint med det lilla hjärtat som dyker upp när man har swishat en gåva!”